pátek 3. února 2012

Dobrovolné svazky obcí a metoda Leader

Základní idea,  že dobrovolné svazky obcí (DSO) jsou součástí aktivizace území, že jsou dobrým žadatelem, a že jsou komunikačním přemostěním mezi MAS a obcemi, je jistě dobrá a pradivá. Na druhou stranu neumí díky přímému fungování v rámci veřejné správy zajistit přístup zdola. Metoda Leader v žádném případě nenahrazuje zákonem o obcích danou povinost správy území obce, naopak přímo napomáhá obcím v této jejich povinnosti a zapojuje do ní další aktéry.Je jistě důležité (a v mnohých případech se tak děje) jasně určit „roli“ pro svazky obci, aby byly využity. Jedná se nejenom o role příjemce podpory či realizátora integrovaných (zejména infrastrukturních) projektů. DSO a obce mají možnost se podílet na tvorbě mezisektorové strategie (ISRÚ), následně se jako členové MAS podílet na rozhodování o podpoře projektů z ní. Bez nich by to v tomto systému tedy nešlo (obzvláště u MAS s velkou územní působností). Proti jednotlivým obcím maji DSO nespornou výhodu, že mohou dělat právě společné projekty, které především by měla MAS podporovat.

Je třeba být opratrnými v případě, kdy je DSO jediným a převažujím aktérem v rámci MAS - případy, kdy DSO naoko založil MAS a jakýkoliv proces zdola blokuje převažující klika v DSO (a to včetně směrování peněz na jimi preferované projekty) jsou známé a NS MAS se jimi bude zaobírat v rámci přípravy "profesních" pravidel. Stejné je to pak s klikami podnikatelskými nebo neziskovými. Je třeba prosazovat rovnoměrné rozložení jednotlivých sektorů v rozhodovacích orgánech (nejlépe v poměru 33/33/33).

Tudíž větší využití principů LEADER se nerovná že sebereme peníze DSO, ale spíše naopak, že spojíme síly a pomůžeme jim zadministrovat jejich projekty. Posílením využití metody LEADER dojde pouze k posílení rozhodování na místní úrovni, účel podpory se v zásadě nemění. Nedojde k odlivu peněz od obcí a svazků obcí, ale naopak dojde k přenesení rozhodovacích pravomocí z centralních orgánů přímo do území MAS - tedy i k obcím a k DSO.

Důležitou myšlenkou metody LEADER je právě komunitně řízený regionální rozvoj (dnes citovaný v Nařízení EU) - nejedná se tedy o toky financí přes samosprávy a nahrazování daňových příjmů obcí - jedná se především o veřejně kontrolované a v místě rozdělované finanční prostředky. Role samospráv by mohla být posílena tím, že splní své úkoly zabezpečení místního rozvoje na svém území => účinné začlenění v rámci přípravy ISRÚ, kontrola návaznosti ISRÚ na územně-plánovací dokumentace obcí.
Všichni, kteří v rámci MAS, DSO a obcí působí, mají jeden cíl:

Venkov jako důstojnější místo pro život.

5 komentářů:

 1. Jedná se o anonymní blog? Pokud se zde zveřejňují návrhy a názory, proč se nikdo pod ně nepodepíše?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nejedná se anonymní blog, ale pod Vyjednvacím týmem jsou publikované oficiální postoje Vyjednvacího týmu NS MAS. Za tento tým jsem přímo odpovědný já - Václav Pošmurný, jak je uvedeno v úvodním článku blogu.

   Vymazat
 2. OK, ale fakt se to dost těžce identifikuje.

  OdpovědětVymazat
 3. Jméno změněno a upřesněno. Doufám že i Vy prozraditě svoje.

  OdpovědětVymazat
 4. Jozef Jančo, hned si to změním i v účtu google.

  OdpovědětVymazat