čtvrtek 8. března 2012

Místní akční skupina a veřejná správa

Kde je zařazena MAS v systému veřejné správy? MAS chtějí nahradit svazky obcí? MAS přece nemají  mandát rozhodovat o rozvoji regionu. Tyto a jiné otázky a prohlášení často slýchám při svých jednáních ve prospěch Místních akčních skupin. Až při podnětné diskusi se zástupci Svazu měst a obcí ČR jsme vlastně přišli problému na kloub.

úterý 6. března 2012

Jak to bude s DPH

Přemýšlím, co bude s DPH po roce 2014 u neplátců DPH. Budeme si na na DPH muset nějak "vydělat"? Nebo má někdo představu, jak to bude, když DPH nebude uznatelným nákladem pro nikoho? Plátcovství DPH samo o sobě nárok na vratku nezakládá, bohužel. Odpočet lze uplatnit pouze tam, kde DPH slouží k dosažení zisku (nepřesně řečeno).
Hana Dufková

sobota 3. března 2012

Co se musí nevyhnutelně stát

NS MAS má zpracovaný Národní strategický plán Leader 2014+, k němu jsme vytvořili "kuchařku" Komunitně vedený místní rozvoj v praxi České republiky. A co dál? Že bychom měli hotovo? To v žádném případě. Teď to teprve začíná. V rámci týmu máme připravený další pětibodový plán, který nás čeká naplnit:

Metoda LEADER po roce 2014 = komunitně vedený místní rozvoj

Národní síť Místních akčních skupin ČR zveřejnila svá doporučení pro aplikaci komunitně vedeného místního rozvoje v prostředí České republiky. Vidí v něm budoucnost rozvoje venkova pomocí metody LEADER.

pondělí 27. února 2012

Vzpomínky na budoucnost - příklady z EU

  • V zemích EU (Irsko, Finsko aj.) se strategií místního rozvoje rozumí většinou obsahově a institucionálně komplexní, tematicky širší programový dokument, než je strategický plán Leader (SPL) v ČR.