sobota 25. února 2012

Transparentnost výběrových a rozhodovacích procedur v MAS.

Obecně vzato, a v porovnání s rozhodováním jiných orgánů, lze v MAS obtížně prosadit podvodné rozhodnutí, neboť na rozhodování se podílejí osoby z různých organizací a různých zájmů, kteří většinou dost dobře „vidí“ do mechanismu přípravy rozhodnutí a ve fázi výběru nových či kontroly realizovaných projektů nedopustí machinace. V tomto prostředí je obtížné uspět se zřejmě nekvalitním nebo nepotřebným projektem – zájemci z „konkurenčních“ organizací by to ve vlastním zájmu nenechali bez povšimnutí. Určitým rizikem je „spiklenecká vnitrofiremní kultura“ v některých MAS, které již vznikaly se záměrem vytvořit polouzavřenou strukturu, v níž si většinu prostředků bude rozdělovat předem dohodnutá skupina místních subjektů. Současný vývoj v ČR však pozvolna směřuje k revitalizaci principů Leaderu, resp. k potlačením MAS s pochybnými procedurami. Ke zvýšení transparentnosti směřuje několik opatření:
  • rozhodovací orgány MAS budou v novém období patrně rozšířeny o zástupce obecně důvěryhodných subjektů, jako jsou kraje, resp. krajské úřady, dále úřady práce, svazky obcí, vysoké školy, banky apod., neboť bez jejich přímé účasti MAS nebude moci zpracovat a realizovat kvalitní strategii místního rozvoje (ve smyslu čl. 29) > viz Zastoupení zájmových skupin v MAS;
  • dozorčí rady MAS působí již nyní jako „monitorovací výbory“ nebo existují samostatné monitorovací výbory, a v budoucnu bude tato úloha ještě posílena; právě v monitorovacích výborech MAS mohou být zapojení zástupci Řídících orgánů všech Operačních programů podílejících se na financování strategie, a ovšem i další osoby (zástupce kraje, úřadu práce, svazku obcí atd.), které mohou účinně dohlížet na dodržování všech pravidel; 
  • v dalších dvou letech v MAS pokračuje a ještě zesiluje komplexní evaluační a očistný proces, vedený Řídícím orgánem Programu rozvoje venkova a Národní sítí MAS v ČR, jehož účelem je
    • zpracovat standard správné činnosti MAS,
    • tím diferencovat mezi MAS a určit, které nejsou způsobilé stát se budoucími příjemci, a z tohoto stavu jim pomoci prostřednictvím NS MAS (vzdělávání, kaučing) => NS MAS jako profesní organizace
    • posílit sebeevaluační praxi v MAS.

Autor textu: Oldřich Čepelka s úpravami V.Pošmurný

Žádné komentáře:

Okomentovat