pondělí 27. února 2012

Definice venkova = VENKOV =>60 % OBYVATEL A 95 % PLOCHY ČR?

Venkov, pokud jej chápeme jako území ČR, které pokrývají obce do 25 000 obyvatel (tedy území, kde dle stávajících pravidel Programu rozvoje venkova ČR mohou působit MAS[1]), v současné době zahrnuje cca 60 % populace ČR (viz graf) a 95 % plochy ČR.

Pokud pro vymezení venkovského prostoru použijeme definici, používanou OECD a EUROSTAT pro venkovské regiony[2], zahrnuje dokonce až 83 % obyvatel a 99 % plochy ČR. Naopak, pokud venkov vymezíme jen jako venkovské obce dle definice OECD[3], pak zahrnuje pouze 30 % obyvatel a 82 % plochy ČR.


Venkovní graf PLOCHA ČR, Vnitřní graf OBYVATELSTVO ČR

Považujeme proto za zásadní tyto venkovské oblasti rozvíjet na základě efektivních a cílených strategií, které budou podpořeny odpovídajícím množstvím finančních prostředků.
Autor textu Jan Florián

[1] Podle stávajících podmínek programu LEADER mohou místní akční skupiny fungovat právě na venkovském území zahrnující obce a města do 25 000 obyvatel. Výhledově ale nepovažujeme za nutné toto vymezení zachovávat.
[2] Tedy území správního obvodu obcí s rozšířenou působností, kde žije vice než 15 % obyvatel v obcích s hustotou osídlení do 150 obyv./km2
[3] Tedy obce, jejichž hustota osídlení nepřesahuje 150 obyv./km2.

2 komentáře:

 1. Jak vypadá průměrná česká MAS k 31.8.2011?

  Průměrná rozloha území MAS: 410 km2
  (min. 123 km2, max. 1 505 km2)

  Průměrný počet obyvatel MAS: 30 330
  (min. 10 799 max. 93 267)

  Průměrný počet obcí v MAS: 32
  (min. 6 max. 98)

  Průměrný počet členů MAS: 36
  (min. 9 max. 108)

  OdpovědětVymazat
 2. Ještě nějaké údaje k souhrnu MAS

  Celkový počet obcí v ČR > 6252
  Počet obcí s hustotou menší než 150 ob/km2 > 5393
  Počet obcí na území MAS > 4407

  Současná plocha MAS
  54680,91 km2 > plocha 151 MAS, což je 69,33%
  78 866 km2 plocha ČR

  Současný počet obyvatel na území MAS
  4 214 832 počet obyvatel v MAS, což je 41,11%
  10 253 025 počet obyvatel ČR

  OdpovědětVymazat