sobota 3. března 2012

Metoda LEADER po roce 2014 = komunitně vedený místní rozvoj

Národní síť Místních akčních skupin ČR zveřejnila svá doporučení pro aplikaci komunitně vedeného místního rozvoje v prostředí České republiky. Vidí v něm budoucnost rozvoje venkova pomocí metody LEADER.


Ve čtvrtek 1. března 2012 zveřejnila Národní síť Místních akčních skupin ČR dokument, který shrnuje doporučení pro využití metody LEADER a struktury místních akčních skupin při rozvoji českého a moravského venkova. NS MAS tak reaguje na legislativní návrhy Evropské komise, které předpokládají využití tzv. komunitně vedeného místního rozvoje, a popisuje možnosti jeho širokého uplatnění.

Dokument je ke stažení na internetových stránkách NS MAS http://is.hvjdesign.eu/aktuality/nsmascr_1330769403.pdf a členům NS MAS ČR bude oficiálně představen na Valné hromadě ve čtvrtek 15. 3. 2012 v Rumburku. Odborné veřejnosti pak bude určena prezentace pořádaná ve spolupráci se zastoupením Evropské komise v ČR v Evropském domě v Praze (Jungmannova 24) v pondělí 26. 3. 2012 od 14:30. V rámci prezentace vystoupí také zástupce DG Agri Pedro Brosei a člen Evropského hospodářského a sociálního výboru pan Roman Haken. Vzhledem k omezené kapacitě žádáme zájemce o účast na prezentaci, aby se registrovali na e-mailu: o.spikova@nsmascr.cz.

Bližší informace o materiálu „Komunitně vedený místní rozvoj v praxi České republiky“ a o plánované prezentaci poskytne místopředseda NS MAS ČR Jan Florian (tel.: 774 499 396, e-mail: j.florian@nsmascr.cz) nebo koordinátor vyjednávacího týmu Václav Pošmurný (tel.: 604 890 190, e-mail: posmurny@email.cz). Na stejné kontakty zasílejte své připomínky k materiálu nebo je připojde jako komentář k tomuto článku.

Žádné komentáře:

Okomentovat