pondělí 20. února 2012

Zastoupení zájmových skupin v MAS

V současné době je zastoupení sektorů definováno faktem, že veřejný sektor (tedy obce, svazky obcí, státní a krajské organizace a jejich příspěvkové organizace) nesmí mít převahu v rozhodujících orgánech MAS nad soukromým sektorem (fyzické osoby, fyzické a právnické podnikající osoby, neziskové organizace).


Nově je navrhován stav, že žádný ze sektorů nebude moci mít převahu (žádný nesmí překročit 49 %) => je tedy preferován trend k třetinovému zastoupení sektorů - 1/3 veřejný sektor, 1/3 podnikatelský sektor a 1/3 neziskový sektor a občané. V podnikatelském sektoru pak budou muset být povinně zastoupeni zemědělští podnikatelé. Stejně tak lze předpokládat, že v případě realizace programů z jiných oblastí než dnes bude ze strany donátorů požadováno zastoupení odpovídajících zájmových skupin (u MŽP organizace ochrany přírody, u MPSV organizace z oblasti sociální péče a agentu pro sociální začleňování apod.).

Důležitým aspektem v dalším plánovacím odbobí 2014–2020 bude také fakt, že budou minimalizovány až eliminovány investice do veřejného majetku a služeb, které by měly být hrazeny primárně z daňových příjmů obcí.

Žádné komentáře:

Okomentovat