neděle 29. ledna 2012

Koordinátor vyjednávacího týmu NS MAS ČR
NS MAS ČR se již na konferenci VENKOV 2011 rozhodla s ohledem na dosavadní roztříštěnost profesionalizovat a koordinovat jednání na všech relevantních ministerstvech a připomínkování návrhů všech dostupných dokumentů v rámci přípravy nového programovacího období 2014–2020, která se týkají zapojení místních akčních skupin do implementačních struktur. K tomuto účelu bylo výborem schváleno k 25. lednu obsazení postu koordinátora vyjednávacího týmuNS MAS ČR včetně finančního rámce na činnost ve výši 500 tisíc Kč. Tato částka bude získána formou dobrovolných darů od místních akčních skupin, které si uvědomují nutnost své investice do zajištění co nejlepších podmínek pro dalších 7 let. Koordinátorem byl jmenován Václav Pošmurný, který má nejen dlouholeté zkušenosti s prací a organizační strukturou místních akčních skupin (Posázaví o.p.s.), ale také s činností obcí (12 let zastupitel, z toho 8 let místostarosta) a aktivitami svazků obcí (CHOPOS). Díky úspěchům v organizacích, ve kterých působil, se zúčastnil již přípravy současného plánovacího období a podílel se na přípravách rámců Strategického plánu Leader.
Za cíle si vyjednávací tým stanovil nejen vyjednání co nejlepších podmínek (minimálně stejné podmínky jako v současném období) pro MAS – o komunitně řízeném regionálním rozvoji by se dle cílů týmu měla objevit zmínka ve všech programových dokumentech, ale také aktivity směrem k médiím či k členské základně NS MAS. Informace o postupech zpracovávání jednotlivých dokumentů či postupech jednání se budou objevovat informace na webu NS MAS. Na stejném místě najdete informace o jednotlivých členech týmu. Pokud chcete vy sami poskytnou své kontakty pro vyjednávání na jednotlivých klíčových místech, obracejte se na sekretariát NS MAS.

Žádné komentáře:

Okomentovat